Ultimedia to agencja PR stworzona w 2009 r. przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku IT. Rozumiemy specyfikę rynku, świetnie orientujemy się w zaawansowanych produktach i usługach, mamy doskonałe relacje z mediami.

Nie mamy zamiaru ci opowiadać o „kreatywnym zaspokajaniu oczekiwań klientów” w ramach „kompleksowo opracowanej strategii public relations” i nie oczekujemy wynagrodzenia za wygłaszanie ładnie brzmiących haseł.

Pomożemy Ci promować firmę i jej produkty. I zrobimy to bardzo skutecznie.

Nie musisz współpracować z nami na stałe w ramach jakiejkolwiek umowy. Realizujemy także zlecenia obejmujące jedną czy kilka publikacji.

Oczywiście, możesz lubić słuchać o „potrzebach klienta”, „kreatywności” i „strategiach” i zapłacić wielokrotnie więcej za te same usługi. Wybór należy do Ciebie.

Ultimedia is a PR agency founded in 2009 by experts with great experience on Polish IT market. We understand the market, advanced products and services and easily communicate with media.

We will not tell you anything about “creatve concepts that meet clients’ needs” or “developing communication strategies” and we do not expect money for slogans.

We will help you to promote your company and products or enter the Polish market. And we will do this succesfully.

You do not need to cooperate with us for months or years. You may want us to make only one or few publications.

Offcourse you may want to hear about “clients’ needs”, “creativity” and “strategies” and pay much more for the same serivces. The choice is Yours.